Sứ Mệnh Cách Mạng Hóa Quản Lý Tín Dụng Tại Châu Á

Quy trình quản lý tích hợp công nghệ số AI trên cơ sở nền tảng đạo đức xã hội với mục tiêu lấy khách hàng là trung tâm.

Sứ Mệnh Cách Mạng Hóa Quản Lý Tín Dụng Tại Châu Á
Sứ Mệnh Của Chúng Tôi

Sứ Mệnh Của Chúng Tôi

Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ quản lý tín dụng trên tinh thần trách nghiệm, chuyên nghiệp, phù hợp với quy tắc đạo đức và đảm bảo hiệu quả tối ưu, đồng thời hỗ trợ khách hàng giải quyết khó khăn về tài chính trước những biến chuyển của nền kinh tế châu Á.

TÌM HIỂU THÊM

Sự khác biệt của chúng tôi

DỊCH VỤ

Flow Outsourcing

Tại Việt Nam, chúng tôi cung cấp đầy đủ dịch vụ pháp lý nhằm hỗ trợ đối tác trong vấn đề quản lý tín dụng và giải quyết các mâu thuẫn có liên quan đến hợp đồng tín dụng giữa người vay và tổ chức cho vay.

Flow Trading

Thu mua danh mục hồ sơ vay tín dụng khó quản lý, hỗ trợ các đối tác tài chính cân bằng cán cân kế toán và tỷ lệ nợ xấu.

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

Nhà Đầu Tư