Chính Sách Quyền Riêng Tư

Mục tiêu quan trọng nhất của Flow là mang đến những trải nghiệm tốt nhất tới khách hàng và sự tin tưởng lâu dài đến từ các đối tác. Bảng Chính sách quyền riêng tư này trình bày cụ thể về cách thức thu thập thông tin, và quy trình xử lý thông tin dữ liệu của chúng tôi.

Nội dung chính sách

Chính sách Quyền riêng tư này đề cập đến cách thức thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu liên quan đến quyền riêng tư của khách hàng tại AsiaCollect Holdings Pte. Ltd. và các công ty chi nhánh tại thị trường Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam (sau đây gọi chung là “Flow”, “chúng tôi”). Chính sách này không bao gồm quyền riêng tư của các bên thứ ba mà chúng tôi không sở hữu hoặc trực tiếp kiểm soát.

Mục đích thu thập thông tin dữ liệu

Chúng tôi cung cấp những dịch vụ và công cụ nhằm tối đa hóa hiệu quả thu hồi, quản lý các khoản vay có lịch sử tín dụng xấu và quá hạn. Với quy trình hoạt động phù hợp nhất với thông lệ quốc tế, Flow đóng vai trò là đối tác trung gian có đầy đủ nền trình độ nghiệp vụ cao, khả năng kiểm soát chuyên sâu, ứng dụng công nghệ hiện đại và phương pháp phân tích dự đoán tiên tiến nhằm mục tiêu tối ưu hoá quyền lợi cho cả khách hàng và người vay. Bằng cách đăng ký sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, quý vị đồng ý với việc thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu theo Chính sách Quyền riêng tư này. Trừ khi sản phẩm cụ thể có quy định khác, tất cả các sản phẩm và dịch vụ của Flow đều được bao gồm trong Chính sách Quyền riêng tư này.

Phương pháp thu thập dữ liệu

Chúng tôi chỉ tiến hành thu thập dữ liệu khi quý vị đã ký nộp đơn liên hệ hoặc yêu cầu cụ thể, theo đơn đặt hàng sản phẩm hoặc dịch vụ, đơn yêu cầu đội ngũ chăm sóc khách hàng của chúng tôi hỗ trợ, hoặc các bất kỳ yêu cầu thông tin nào khác từ trang web www.flow-tech.ai và quý vị đã xác nhận cho phép chúng tôi thu thập các dữ liệu cần thiết. Flow không được quyền và không đủ điều kiện trích xuất dữ liệu cá nhân của quý vị mà không được sự đồng ý của quý vị.

Thông tin dữ liệu được thu thập

Chúng tôi sẽ thu thập các thông tin liên hệ mà quý vị đã điền trên trang web của công ty. Thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ email và tên công ty của quý vị.

Quy trình sử dụng dữ liệu

Flow sẽ sử dụng thông tin liên hệ của quý vị để phục vụ cho mục đích xử lý các vấn đề liên quan đến nhu cầu sản phẩm và dịch vụ.

Chúng tôi mong muốn tối giản hoá cơ sở dữ liệu đã thu thập được, chỉ giới hạn sử dụng các dữ liệu mà công ty được phép sử dụng, và chỉ sử dụng khi cần thiết để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ khách hàng quan tâm và đặt hàng, hoặc khi chúng tôi được yêu cầu hoặc được cấp quyền theo quy định của pháp luật hoặc các điều khoản hợp tác khác:

Quy trình chia sẻ dữ liệu

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị cho các công ty liên kết hợp tác với chúng tôi, với mục đích tích hợp các dịch vụ cần thiết vào quy trình quản lý tín dụng, hoặc các bên thứ ba đáng tin cậy khi cần thiết đại diện cho chúng tôi để thực hiện một quy trình cụ thể.

 

Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị với các bên thứ ba khi cần thiết, nhằm đại diện cho công ty thực hiện một số nghiệp vụ cụ thể. Các bên thứ ba này phải tuân thủ điều khoản và chính sách quản lý dữ liệu nghiêm ngặt và nghiêm cấm không sử dụng, chia sẻ hoặc lưu giữ thông tin cá nhân của quý vị mà không có sự đồng ý của quý vị hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài những gì đã được quy định trong hợp đồng cụ thể.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu của quý vị: khi được luật pháp cho phép hoặc yêu cầu trên cơ sở tuân thủ quy trình pháp lý hợp lệ; khi được yêu cầu bảo vệ quyền hoặc tài sản của Flow, bao gồm bảo mật cho các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi; bảo vệ an toàn cá nhân, tài sản hoặc các quyền khác của công chúng khi cần thiết, Flow hoặc khách hàng hoặc nhân viên của công ty; hoặc liên quan đến việc bán toàn bộ hoặc một phần công việc kinh doanh của chúng tôi. Nếu chúng tôi tham gia vào việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản, chúng tôi sẽ tuân theo Chính sách quyền riêng tư này và bất kỳ đơn vị nào có liên quan sẽ được thông báo trong trường hợp chúng tôi chia sẻ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cho bên thứ ba hoặc nếu dữ liệu cá nhân là đối tượng được quy định trong một chính sách quyền riêng tư khác.

Thời hạn lưu trữ dữ liệu

Để triển khai và cải thiện chức năng của trang web của chúng tôi, đồng thời cung cấp, cải thiện, cập nhật và nâng cao các sản phẩm hoặc dịch vụ của Flow, chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu của quý vị trừ khi được yêu cầu xóa hoặc hủy đăng ký thông tin của quý vị trong danh sách thư tín của chúng tôi.

Quyền hạn của quý vị với dữ liệu các nhân

Quý vị có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin về các dữ liệu, mục đích, quy trình xử lý dữ liệu cũng như cung cấp thông tin về các đối tác sẽ được chia sẻ thông tin của quý vị. Quý vị cũng có quyền yêu cầu chúng tôi cập nhật hoặc xóa các dữ liệu đã được thu thập bất kỳ lúc nào (trong trường hợp việc này không làm ảnh hưởng đến dịch vụ chúng tôi đang cung cấp). Lưu ý chúng tôi có thể từ chối các yêu cầu có nguy cơ ảnh hưởng đến quyền riêng tư của các khách hàng và đối tác khác, hoặc không mang tính thực tiễn, hoặc yêu cầu không thỏa đáng. Trừ khi quý vị yêu cầu chúng tôi xóa bỏ các dữ liệu này, chúng tôi sẽ tiếp tục lưu trữ dữ liệu của quý vị sau khi quý vị đã ngừng sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cam kết sẽ bảo vệ và gìn giữ thông tin dữ liệu của quý vị một cách an toàn nhất.

Flow không ngừng nỗ lực bảo vệ người dùng khỏi những truy cập trái phép, hoặc hành vi thay đổi, tiết lộ, phá huỷ bất hợp pháp những thông tin mà chúng tôi đang nắm giữ. Đặc biệt: Chúng tôi sẽ tuân thủ Chính sách Quyền riêng tư này đối với tất cả dữ liệu mà chúng tôi đã thu thập được, đồng thời hạn chế việc sử dụng và tiết lộ các thông tin dữ liệu này, cam kết đảm bảo các đối tác thứ ba được chia sẻ những thông tin này sẽ đảm bảo tuyệt đối tính an toàn và bảo mật của dữ liệu. Flow áp dụng các biện pháp kỹ thuật và hành chính tiêu chuẩn nhằm bảo mật cơ sở dữ liệu được thu thập. Quý vị có quyền khiếu nại với các cơ quan liên quan về bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với việc quản lý và sử dụng thông tin cá nhân của quý vị.

Thay đổi Chính sách quyền riêng tư

Chúng tôi có quyền thay đổi Chính sách Quyền riêng tư này bất kỳ lúc nào. Trong trường hợp những thay đổi này có tác động đáng kể, chúng tôi sẽ ghi nhận những thay đổi này và cố gắng thông báo trực tiếp cho quý vị nếu có thể. Chúng tôi cũng sẽ lưu trữ các phiên bản trước của Chính sách Quyền riêng tư này với mục đích tham khảo.

Liên hệ

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về chính sách hoặc các điều khoản được đề cập trên đây, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ info@flow-tech.ai.

Quý vị cũng có thể liên hệ qua bưu điện tại địa chỉ: 60 Paya Lebar Road #08-06 Paya Lebar Square Singapore (409051).