Sự khác biệt của chúng tôi

Chúng tôi hiểu rằng hành vi của người tiêu dùng chính là chìa khoá để đạt sự khôi phục hiệu quả

Sự khác biệt của chúng tôi

Tầm Nhìn Khác Biệt

DỊCH VỤ

Flow Legal

Tại Việt Nam, chúng tôi cung cấp đầy đủ dịch vụ pháp lý nhằm hỗ trợ đối tác trong vấn đề xử lý thu hồi tín dụng và giải quyết các mâu thuẫn có liên quan đến hợp đồng tín dụng giữa người vay và tổ chức cho vay.

Flow Trading

Thu mua danh mục hồ sợ vay tín dụng khó thu hồi, hỗ trợ các đối tác tài chính cân bằng cán cân kế toán và tỷ lệ nợ xấu.