Tất cả về tự động hóa trong thu hồi nợ


24th May 2022, Tin tức công ty

Để bắt đầu, Thu hồi nợ là công việc hàng đầu trong mọi hoạt động kinh doanh cho vay vì nó hỗ trợ trực tiếp cho doanh thu của một công ty. Với thị trường tiêu dùng ngày càng phát triển và sự quan tâm của người tiêu dùng ngày nay, việc quản lý nợ trở thành một cơ hội quan trọng cho các tổ chức cho vay, khiến các khoản nợ khó đòi trở thành một tác động phụ có thể xảy ra của ngành.

Các khoản nợ khó đòi đang là mối quan tâm nghiêm trọng giữa những người cho vay đã đảm bảo rằng những người thu nợ trở thành những công nhân bình phong của công ty trong ngành thu hồi nợ. Họ là đầu mối liên lạc đầu tiên của con nợ. Vì lý do tương tự, các công ty phân bổ nhiều quỹ để đào tạo người thu gom của họ để cải thiện năng suất của họ để mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho công ty.

Thu hồi nợ từng là một ngành công nghiệp gọi và trả lời, nơi những người thu nợ sẽ nỗ lực gọi cho con nợ và bất kỳ quy trình tự động nào vẫn có sự can thiệp của con người do đó làm tăng tỷ lệ sai sót của con người. Theo dữ liệu gần đây, nợ tiêu dùng đã tăng gần 2,3 nghìn tỷ USD (2019) kể từ cuộc Đại suy thoái năm 2009 ở Hoa Kỳ. Đại dịch COVID-19 đang khiến việc thu hồi các khoản nợ trên toàn cầu càng trở nên khó khăn hơn.

Ngày nay, nhiều công cụ tự động hơn có sẵn trên thị trường để cải thiện quy trình này và thu được kết quả tốt hơn. Các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), chẳng hạn như chatbots tự động, hệ thống phản hồi giọng nói tương tác, dịch vụ tin nhắn ngắn chọn tham gia (văn bản) và các nhà đàm phán trên cổng thông tin trang web, đã phát triển theo cấp số nhân trong ngành thu hồi nợ. Các nhà cho vay đã nhận thấy rằng với quy trình và công cụ phù hợp, các doanh nghiệp này có thể quản lý tài khoản và giảm Số ngày bán hàng tồn đọng (DSO) một cách hiệu quả.

Quy trình Tự động hóa Thu hồi Nợ:

Trong rất nhiều trường hợp, người cho vay dành nhiều thời gian, tiền bạc và nguồn lực để giải quyết các trường hợp vỡ nợ, từ đó trở thành một khoản chi phí lớn trong hoạt động cho vay. Việc thu hồi khoản vay cũng trở thành một thách thức lớn do công việc thủ công liên quan đến chu trình thu nợ. Một số tác vụ thủ công

Do đó, chỉ có ý nghĩa khi tìm ra một giải pháp đơn giản để tự động hóa toàn bộ hành trình và loại bỏ bất kỳ lỗi hoặc mối quan hệ tiêu cực nào với người vay, qua đó thể hiện sự đồng cảm từ phía người cho vay. Việc tự động hóa này trong việc thu hồi khoản vay có thể được thực hiện bởi người cho vay bằng cách sử dụng một CRM thu hồi nợ hoặc thuê bên ngoài tương tự để hợp lý hóa toàn bộ quy trình. Phương pháp này được chứng minh là có thể cải thiện ROI của người cho vay. Dưới đây là một đồ họa thông tin để giải thích Quy trình Tự động hóa Thu hồi Nợ.

Nguồn: LeadSquared

Khi chúng ta nói về tự động hóa, chúng ta hãy hiểu tất cả những gì nó đòi hỏi. Yêu cầu chung đối với chức năng của hệ thống thu hồi nợ cần bao gồm:

 

Ở đầu các hoạt động được thực hiện thông qua tự động hóa bao gồm:

 

Tự động hóa giúp cải thiện quy trình thu hồi nợ như thế nào?

 

 

 

 

Các kết quả tiềm năng có lợi của tự động hóa để thu nợ có thể thấy trước

Tự động hóa giúp theo dõi các hoạt động của con nợ, triển vọng tài chính của con nợ, cách thức chi tiêu, v.v., do đó loại bỏ công việc văn thư.

 

Việc thu hồi nợ không chỉ giúp lấy lại số tiền từ người vay mà còn giúp đưa ra cách thoát khỏi khủng hoảng và tự động hóa có thể đóng vai trò là cầu nối giữa người cho vay và khách hàng. Các giải pháp tự động có khả năng thay đổi cách thức chăm sóc bộ sưu tập, sau đó giúp các công ty cho vay cải thiện trải nghiệm khách hàng và tạo ra giá trị kinh doanh nhanh chóng. Vì đòi nợ là một thế giới rất năng động, nên chúng ta có cơ hội được chứng kiến nhiều công nghệ tiên tiến hơn và nhiều thay đổi hơn trong lĩnh vực này, giúp thuận tiện hơn gấp mười lần cho cả người đi vay và người cho vay. Cổng thông tin tự phục vụ là một trong những bước đi trước trong lĩnh vực này.